Geodezyjna Izba Gospodarcza

Exbud Nova S.A.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

SM "AR - Moczydło"

Holma Sp. z o.o.

"Budownictwo Ogólne
KAMIŃSCY"

Mostostal Warszawa SA

PSE Serwis Sp. z o.o.

CFE Polska Sp.z o.o.