GEOKAD Andrzej Dworecki
Usługi Geodezyjne


ul. Jasnorzewskiej 1 m.23
01-863 Warszawa
NIP 118-000-20-98
tel./fax (0-22) 669 15 16

biuro:
ul. Królewska 45 m. 29
00-103 Warszawa
tel.: 22 404 46 01
fax: 22 404 50 71

biuro@geokad.pl